Gå til hovedindhold

Understøttende indsatser

Alle Dagtilbud i Aabenraa Kommune har pr. 1. januar 2024 fået tilknyttet en specialpædagog fra Specialpædagogiske Team.

Indhold

    I de understøttende indsatser arbejdes der ud fra en grundantagelse om, at lege- og læringsmiljøer af høj kvalitet kommer alle børn til gode men i særlig grad børn i udsatte positioner. Derfor arbejdes der på flere niveauer, hvor vi eksempelvis arbejder med det fysiske lege- og læringsmiljø, personalets positionering samt de forudsætninger det enkelte barn har for at deltage i fællesskabet.

    Visiteret ressourceforløb med tilknytning til en minigruppe/særlige tilrettelagte pladser for børn 3-6 år:

    Såfremt de understøttende indsatser ikke er tilstrækkelige i forhold til at sikre barnets udvikling og trivsel, kan Dagtilbuddet i samarbejde med specialpædagogen ansøge visitationsudvalget om et minigruppeforløb. Her arbejdes i særlig grad med kompenserende tiltag med afsæt i en neuroaffektiv tilgang. Et minigruppeforløb foregår i en tidsbegrænset periode af dagen/ugen.
    Kontakten til det etablerede læringsmiljø prioriteres højt, med det formål at forbinde verdener for barnet. Derfor går specialpædagogen også her foran, ved siden af og bagved i dagtilbuddets pædagogiske praksis.

    Du kan læse mere her