Gå til hovedindhold

Hvad er Specialpædagogiske Team?

Specialpædagogiske Team er organiseret under Dagtilbud i Aabenraa Kommune og varetager sammen med dagtilbuddene opgaver omkring børn og familier i udsatte positioner.

Indhold

  Vi gør det sammen

  Specialpædagogiske team arbejder indenfor Dagtilbudslovens rammer, og vores primære opgave er - i et tæt og forpligtende samarbejde med barnets dagtilbud og PPR - at skabe de bedste udviklingsmuligheder for børn i udsatte positioner i den tid barnet opholder sit i dagtilbud. Det gør vi ved bl.a. at gå pædagogisk ’foran’, ’ved siden af ’eller ’bagved ’ barnet—og det pædagogiske personale. Vi tager altid afsæt i barnets perspektiv og legen.


  I Dagtilbudslovens §8, stk 5. står der bl.a.:
  Med børn i udsatte positioner forstås en sammensat gruppe af børn: Børn med svag socioøkonomisk baggrund, børn med fysiske eller psykisk funktions-nedsættelse, børn med risiko for at stå udenfor fællesskabet m.v.
  Det pædagogiske personale i barnets dagtilbud har sammen med andre relevante fagprofessionelle et ansvar for at støtte børn med forskellige udfordringer og sikre at alle børn deltager i fællesskabet. Det pædagogiske læringsmiljø organiseres og tilrettelægges således, at det også tilgodeser og understøtter børn i udsatte positioners trivsel, udvikling og læring

  .
  At etablere et pædagogisk læringsmiljø for børn i udsatte positioner handler ikke om at trække et enkelt barn ud af det almene børnefællesskab for at lave en særligt tilrettelagt aktivitet med barnet. Nogle gange kan det dog være til barnets bedste at skabe et mindre miljø omkring barnet.

   

  Kontakt os og hør nærmere.

   

  I samarbejde med os, vil I opleve:

  • Individuelle forløb, tilpasset den enkelte opgave.
  • Adgang til en evidensbaseret specialpædagogisk viden om blandt andet inklusion, børnefællesskaber og -perspektiver, leg, neuroaffektiv udviklingspsykologi, mindfulness og meget mere.
  • Nye muligheder til at opdatere den pædagogiske værktøjskasse gennem situeret læring, sparring og vejledning.
  • Træffetider med det formål, at få øje på pædagogiske ressourcer og kompetencer igennem en undring og nysgerrig undersøgelse af praksis.
  • Aktionslæringsforløb, hvor vi sammen arbejder med udviklingsønsker og nye muligheder. Vi får sammen et nyt blik på pædagogisk praksis, som kan afprøves og justeres praksisnært. Sammen får vi øje på mønstre, relationer og potentialer hos børn og voksne. Alt dette sættes i spil med en eksperimenterende og nytænkende tilgang til den pædagogiske praksis.
  • At skabe udviklende dialoger og refleksioner med afsæt i Vækstmodellen og Tegn på Læring II, således at vi sammen kan evaluere og justere pædagogisk praksis/læringsmiljø.